Aktuálne výstavy

Marián Ihring

Výstava v termíne 13.10.2023 – 8.11.2023


Dita Ziss – Gorská

Výstava v termíne 8.9.2023 – 12.10.2023

Počas Druhej svetovej vojny bola schovaná pod falošným menom v sirotinci v Modre.
Neskôr bola tajne prenesená cez Maďarskú hranicu a vyšok vojny prežila v Budapešti.
Po vojne sa vrátila do Trnavy, študovala a vydala sa v Bratislave. V auguste r.1968 , v čase Sovietskej invázie, ilegálne opustila Československo a spolu s manželom sa usadili v Izraeli, kde sa im narodili dvaja synovia. Dita pracovala ako učiteľka angličtiny. V roku 2016 ako 77-ročná začala študovať fotografiu.

V súčasnosti je činná v niekoľkých fotografických skupinách. Zúčastnila sa na viacerých kolektívnych výstavách a samostatne vystavovala 
v Tel Avive, v Trnave a v Bratislave.

Vo svojom fotografickom vyjadrení sa Dita sústreďuje na detaily každodenného života,
na mestskú a krajinársku fotografiu.

Fotografie na tejto výstave dokumentujú hranice, múry a bariéry ale tiež prechody, otvory a cesty. Fotografie vyjadrujú banalitu hraníc medzi miestami, ľuďmi a kultúrami.
Fotografie si všímajú poetickú nedokonalosť každodenných situácií a ukázajú ľudskú tvár za betónovou stenou.

Fotografie na tejto výstave boli fotografované v Izraeli (2019 – 2023). 


Ján Hlavatý

Výstava v termíne 8.6.2023 – 6.7.2023 (predĺžená do konca júla 2023)

Akad. mal. Ján Hlavatý, patrí nesporne k najvýraznejším osobnostiam súčasnej výtvarnej scény na Slovensku. Keď sledujeme celý priebeh jeho doterajšej tvorby napriek všeobecnej konštatácii, že je chápaná a prezentovaná ako abstraktná, mnohé Hlavatého východiská sú v konkrétnych prežitých, videných momentoch, ktoré v rôznom stupni expresie a abstrahovania následne ukladá na plochu obrazu gestickými ťahmi, pri ktorých dôležitú, podstatnú rolu zohráva sústredenie sa na možno krátku akciu uloženia kompozície. A tak figuratívnosť, alebo nefiguratívnosť v jeho obraze je vyústením momentálnej potreby výpovede, nie umelou štylizáciou. Expresívny prejav a gescia „úderov“ štetca možno primárne schováva intimitu poetiky esencie vnútorných pochodov a vzťahov Jána Hlavatého. A snáď až oprostenie sa od umelého filozofovania v hľadaní obsahových zložitostí, odkryje jednoduché nuansy vnútornej spirituality v jeho maľbe. Doslova koloristické erupcie sa striedajú s až minimalistickou strohosťou. Maliar Ján Hlavatý postaví kompozíciu obrazu na jednej strane na až kaligraficky čistých a jednoduchých ťahoch a následne do nej vstúpi až brutálnou expresiou gescie. Nespútaná dynamika tejto expresie prechádza do úžasnej tichosti meditácie. 


Andrew Pheby

Výstava v termíne 5.5.2023 – 6.6.2023

Andy Pheby sa narodil v Anglicku v roku 1966. Celý život študoval, maľoval a vystavoval. „Posledných pár rokov maľujem veci, ktoré vidím vo svojom každodennom živote… Ľudia, ktorí čakajú alebo sa pozerajú; predmety, ktoré pomáhajú, rozdeľujú, premietajú silu alebo stav… Baví ma výzva vytvoriť elegantné, presvedčivé divadlo.


Georgina Mortreux

Výstava v termíne 9.3.2023 – 6.4.2023

Bratislavská výtvarníčka, Georgina Mortreux začala maľovať v roku 2010. Venuje sa predovšetkým abstraktnej maľbe v jej lyrických a poetických podobách a tematický okruh jej diel sa sústreďuje najmä na vnútorný pocitový svet súčasného človeka, osobné zážitky, spomienky, sny a predstavy.

Základným fenoménom jej tvorby je farba. Žiarivá až vášnivá, v nekonečnej škále tónov, v ktorých je zakódovaná trblietavá hladina mora, sýtosť levanduľových polí, blankyt oblohy, tajomný súmrak a hĺbka nocí i svieža iskrivosť letných rán. Georgina Mortreux maľuje štetcom i špachtľou.

Nanáša a vrství farby v dynamických vlnách a víroch, v pevných krivkách i jemných stekancoch, kombinuje akryl s olejovým pastelom a čo to dopovie i sviežou líniou kresby, pripomínajúcou rytmus srdca na seizmografe našich životov.


Blanka Lamrová: Strážnice

Výstava v termíne od 20.2.2023 –

Blanka Lamrová (*1949) patří k nenápadným, ale originálním osobnostem české fotografické scény již od 70. let minulého století.

Po studiích na Střední průmyslové škole grafické v Praze (1968-1972) pracovala neuvěřitelných 43 let (1972–2015) jako fotografka v Národní galerii v Praze.

Celý život se věnovala dokumentární a časosběrné fotografii.

Jako fotografka nacházela témata ve svém nejbližším okolí a pozornost často zaměřovala na ty přehlížené, děti, staré ženy, Romy – nebo na mizejícího genia loci opomíjených míst. Ač vyzbrojena praktickým i teoretickým studiem, jen nerada se podřizovala tradičním kompozičním pravidlům. Neuznávala aranžování a manipulaci s fotografovanými modely či objekty. Při své volné tvorbě nepoužívala umělé osvětlení ani bleskové světlo, vždy si ale udržela technickou preciznost. Vždy byla hrdá na to, že dokáže zachytit scénu před objektivem tak, aby výsledný snímek nebylo třeba upravovat výřezem či retuší. Vždy s napětím očekávala, jaké výsledky jí přinese práce v temné komoře. Hlavní pro ni byla intenzita obsahu a příběh fotografovaného člověka a tomuto narativu podřídila vše, i osobní život.

Cenné jsou i její snímky z roku 1989, kdy se jí podařilo zachytit řadu zlomových okamžiků, jako byla emigrace občanů NDR či Sametová revoluce. Je členkou Asociace profesionálních Fotografů České Republiky a členkou Svazu Českých Fotografů.

Tomasz Milanowski: Organically

Výstava v termíne 15.2.2023 – 9.3.2023

Tomasz Milanowski (nar. 1972)
Profesor a dekan Katedy maľby Akadémie výtvarných umení vo Varšave, uznávaný maliar, držiteľ štipendia prestížnej nadácie Pollock-Krasner Foundation, kurátor a ambasádor značky Royal Talens. Jeho tvorba je súčasťou trendu abstraktného expresionizmu založeného na hre rozlievania farebných škvŕn vstupujúcich do maliarom vytvorenej živej interakcie prenesenej do štvorcového formátu. Je mu blízka holandská maliarska škola a tašistické spôsoby úpravy povrchov. Jeho obrazy sú v mnohých zbierkach v Poľsku a po celom svete. Venuje sa najmä veľkoformátovej olejomaľbe.


Ján Tluka: Stretnutia, posolstvá, odkazy

Výstava v termíne 12.1.2023 – 9.2.2023

Jan Tluka /1953/
Ako fotograf osobitého výrazu patrí už tridsať rokov ku stáliciam trenčianskej výtvarnej scény.
V jeho tvorbe prevažuje výtvarná asociatívna fotografia, skratka a detail z mestského prostredia. Nevšedným pohľadom na všedné veci,
ovplyvneným poetikou surrealizmu, vytvára priestor pre hľadanie nových súvislostí a významov a objavuje skrytú obrazovú poéziu plnú
metafor, symbolov a znakov. Programovo pracuje na rozsiahlejších otvorených cykloch, v ktorých stavia do popredia predovšetkým
výtvarnú stránku fotografického obrazu, vizuálne blízkeho abstraktnému informelu. Jednou z nosných tém jeho súčasnej tvorby sú
kompozičné variácie so svetlom ako hlavným prvkom obrazu.
Okrem vlastnej tvorby sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti v oblasti fotografie a výtvarného umenia.
Na výstave predstavuje výber zo svojej najnovšej tvorby, fotografické obrazy z cyklov vytváraných v rokoch 2015 – 2022.


Milan Sokol: Novoročenky

Výstava v termíne 8.12.2022 – 6.1.2023

Milan Sokol
je absolvent Akadémie krásnych umení (1978) v Krakove (Poľsko). V rokoch 1978 až 1984 pôsobil ako odborný asistent na PF v Banskej Bystrici, v rokoch 1994 až 1996 na Katedre drevárskych výrobkov a dizajnu a Katedre dizajnu Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. Od roku1996 pôsobí na Katedre výtvarnej kultúry PF UMB, kde vyučuje médiá kresby a grafiky. Docentúru zíslal na VŠVU v oblasti voľnej graiky v
Bratislave v r. 1995, pofesúru v oblasti výtvarné umenie na Aadémii krásnych umení v Krakove v r. 2008. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým voľnej grafike (farebný linoryt, pečiatková tlač, digitálna tlač, tkaná grafia), ktorú realizuje v polohách voľných grafických listov ako aj v polohe objektu a inštalácie. Svoje diela doteraz predstavil na 28 domácich a 15 zahraničných individuálnych výstavách a vyše stošesťdesiatich kolektívnych výstavách na Slovensku a v zahraničí.


Veronika Weberová: Čriepky dňa

Výstava v termíne 6.5.2022-1.6.2022

PaedDr. Veronika Weberová, PhD.

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave,študijnú kombináciu výtvarnej výchovy a občianskej náuky. Po čase v praxi sa vrátila na denné doktorandské štúdium so zameraním na didaktiku výtvarnej výchovy. Počas štúdia viedla fakultný časopis Tvorbu tvorí autorská čiaraná kresba a maľba autorsky upravenou technikou ebru (maľba na vodnej hladine). Jej tvorbu tak tvoria kresby abstraktná tvorba a ich vzájomné prieniky. V roku 2018 sa stala najmladšou členkou Umeleckej Besedy Slovenska. Má viac ako 35 kolektívnych výstav, sedem vo dvojici Lu&We a 17 samostatných výstav na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku, v Taliansku a na Ukrajine. V roku 2019 dostala cenu kritiky za maľbu v Taliansku a v roku 2010 druhé miesto v národnom kole medzinárodnej šperkárskej súťaže Tahian Pearl Trophy. Je jedinou Slovenkou, ktorá patrí do medzinárodného združenia ebru výtvarníkov.


Ian Keeble: Chodníky bádania

Výstava v termíne 22.4.2022 – 5.5.2022

Ian Keeble

Narodil som sa a vyrastal som v Spojenom kráľovstve v meste Stevenage, Od svojich 20 rokov som  cestoval a pracoval v Európe a v Izraeli.

Po návrate som sa zapísal na kurz umenia a dizajnu na Hitchin college, ďalší rok na kurz umeleckých základov v Stevenage a následne som bol prijatý na Sunderland University na štúdium výtvarného umenia. Od svojich 30-tych rokov žijem a pracujem na Slovensku ako výtvarník a pedagóg, svoje diela pravidelne vystavujem tu aj v rodnej Veľkej Británii. Súkromne vyučujem kresbu, maľbu, vizuálne umenie, teóriu a film, pôsobím na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, mediálnej fakulte PEVŠ a Britskej medzinárodnej škole v Bratislave.Moja práca sa sústredí na prostredie, s ktorým som každodenne v kontakte.

Umelec sa pozerá na svet svojským, neopakovateľným spôsobom, dodáva spoločnosti nové nápady a impulzy a vplýva na svet s ktorým a v ktorom žije a tvorí.


Ján Hudanič: Vojakove spomienky – Vietnam

Výstava je voľne prístupná od apríla 2022.


Miroslav Bartoš – Ondrej Ďurian: Ponad čas

Výstava v termíne 11.3.2022 – 7.4.2022

Miroslav Bartoš
/18.9.1949 v Ružomberku/
Výtvarník, básnik, spisovateľ. Venuje sa krajinomaľbe, žánrovej maľbe, ilustrácii, drevenej skulptúre. Pôsobil ako redaktor, múzejník, pedagóg na SPgŠ, v súčasnosti v GMG v Turč. Tepliciach. Žije a tvorí na Hornej Štubni.

Ondrej Ďurian
/10.9.1951 v Nevoľnom/
Venuje sa tvorbe umeleckého šperku. Od roku 1976 pôsobil ako pedagóg na SŠÚV v Kremnici. Realizoval insígnie, reťaze a žezlá pre niekoľko vysokých škôl na Slovensku. V súčasnosti tvorí najmä interiérové plastiky a medaily z medi.
Žije a tvorí v Kremnici.


Sylwester Piędziejewski: Premaľby

Výstava v termíne 11.2.2022 – 10.3.2022

Sylwester Piędziejewski (1966)
Absolvent Akadémie výtvarných umení vo Varšave. V súčastnosti profesor a vedúci Ateliéru technológie a techniky nástennej maľby. Inšpirovaný atmosférou ateliéru, kde sa ďalšia generácia umelcov učí freskovú a sgrafitovú techniku na omietkach nanesených na práce svojich predchodcov, využíva vo svojej tvorbe jedno plátno do mnohých prestupujúcich sa polyfonických kompozícií. Obraz je neustále v procese tvorby, je opakovane premalovávaný a opakovane dokončený, hoci radikálne mení svoj vzhľad. Jeho záujem spočíva v klasickej monumentálnej maľbe a nástennej maľbe, akvarely, kresbe, nástennej malbe a konzervovaní polychromie.


Kolektíva výstava: ORA ET ARS VIATOR – SKALKA PUTUJÚCA

Výstava v termíne 13.1.2022 – 10.2.2022

Prvá vernisáž roku 2022 patrila kolektívnej výstave umelcov z Trenčína. ORA ET ARS VIATOR – SKALKA PUTUJÚCA

V rámci putovného projektu ORA ET ARS VIATOR – Skalka putujúca sú realizované výstavy obrazov zo zbierky Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS Skalka. Sympózium vzniklo k úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na Slovensku – Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného genius loci. Reporudukcia na pozvánke: Jaroslav Uhel: Impresia, olej a akryl


Jiři Spřipský: Škótska vysočina inak

Výstava v termíne 4.11.2021 – 2.12.2021

Ako syn fotografa a filmára som vyrástol Jiří Skřipský v prostredí, kde fotografia bola súčasťou
denného života. Najmenšia izba nášho bytu slúžila ako čierna komora. Vyvolávali
sa tam čiernobiele a aj farebné filmy a obaja rodičia sa podieľali na výrobe zväčšenín. Tie sa sušili  na  vykachličkovaných  stenách  priľahlej  kuchyne  a  každodenne vzbudzovali môj záujem. Tak som sa dostal k fotografovaniu.

V roku 1973 som skôr náhodne, ako s jasnou predstavou o tom, kam idem, strávil 3 týždne  letnej  dovolenky  v  Škótsku.  Dnes  viem,  že  to  bol  do  určitej  miery  môj fotografický osud. Zdá sa, že severné  Škótsko mi doslova učarovalo. Ale nebola to len krajina, ale kombinácia svetla a krajiny. V strednej Európe je buď pekne, alebo škaredo. Škóti hovoria, že u nich každý deň pozostáva zo štyroch ročných období. Niečo na tom je. Zväčša býva za jeden deň všetko; oblaky, dážď (v tamojšej terminológie existuje dážď slabý, dážď stredný, dážď  silný, spŕška ľahká, ťažká a možno že ešte aj viac výrazov), slnko, trochu, alebo veľa hmly a dúha. A k tomu sa pridáva ešte vietor. Bezvetrie je zriedkavé, veľmi silný vietor dosť bežný. A práve tieto živly majú na svedomí, že človek, ktorý krajinu a more vníma ako obrazy, sa tejto krajiny nemôže nasýtiť.
Ale fotoaparáty ku mne patria nie len v Škótsku. Príroda, ale aj to, čo vytvorila ľudská ruka všade a vždy ponúka taktiež veľa. Len treba mať otvorené oči. Roky som chodil do pieskovísk, kde som fotografoval to, čo voda, vietor a ostatné živly vždy len na dobu dočasnú vytvorili. Podobné výtvory sa nájdu aj na pobrežiach a plážach všade na svete. Za pomoci vody a slnka sa premieňajú  na trblietajúce sa plochy, hrajúce všetkými možnými farbami a aj tvarmi. A v zime sa to isté zmení na niečo úplne iné. Tak isto aj všeličo iné, na prvý pohľad veľmi všedné, môže v sebe skrývať niečo veľmi pútavé. Či je to ošarpaná stena, hrdzavý plech, kôra stromu, pena na vode, vyblednuté nápisy na akomsi vraku, alebo kovanie a kľučky na vrátach, či dverách.


Martin Prokopovič: …Presne toľko čiar koľko treba.

Výstava v termíne 8.10.2021-3.11.2021

Martin Prokopovič (1968, Prešov), študoval architektúru na FA STU v Bratislave, absolvoval u prof. Ivana Petelena a odbor Grafika, u prof. Vladimíra Popoviča na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa kresbe, ilustrácii, maľbe a architektúre. Žije a tvorí v Zálesí, blízko Bratislavy.
Výstava predstavuje tvorbu z posledného roka, obrazy v duchu geometrickej abstrakcie, ak plocha nestačí, obrazy voľne vystupujú do priestoru – ,, 3D ,, diela na rozhraní medzi obrazom a plastikou. Prísna a premyslená kompozícia vystavených diel je spojnicou (možno paralelou) s Martinovou tvorbou v oblasti architektúry.
Tak ako poetka Mila Haughova v jednej básni napísala ,,ak by som pridala ešte jedno slovo, báseň by sa rozpadla,, , aj Martinove kompozície majú presne toľko čiar, koľko majú mať. A báseň by sa dala parafrázovať slovami : ,, ak by som namaľoval ešte jednu čiaru, obraz by sa rozsypal,,.


Jindřich Buxbaum: Pobožní židia

Výstava v termíne 9.9.2021-7.10.2021

Jindřich Buxbaum má dva životné koníčky: fotografovanie a cestovanie. Spoločným menovateľom oboch je jeho záujem o filozofiu židovskej kultúry, náboženstva a každodenného života židov v Izraeli. Na cestách sa mu stala osudnou návšteva Jeruzalemu, kde sa stále vracia a odkiaľ pochádza aj väčšina vystavených fotografií. Práve tu sa snaží vyrovnať s utrpením svojho otca, ktorý prežil väznenie v Terezíne a Auschwitz-Birkenau. Snaží sa vysvetliť nekonečnú bolesť, ktorá je v každom židovskom srdci.


Katarína Zemková – Ján Štrasser: Toto som namaľovala, toto som napísal…

Výstava v termíne 12.8.2021-6.9.2021

Katarína Zemková ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore história – výtvarná tvorba – muzeológia v roku 2001. Jej umelecké kroky viedli také významné osobnosti, ako výtvarník Jozef Jaňák, grafik Igor Benca, sochár Viliam Loviška, dizajnér Jozef Dobiš, či akademický maliar Karol Baron, člen československej surrealistickej skupiny. Od roku 2016 Katarína začala s intenzívnou výstavnou činnosťou.

Od roku 2017 úspešne spolupracuje so slovenským básnikom a textárom Jánom Štrasserom v projekte s názvom TOTO SOM…