Nezabudnutí susedia 2021 – Bošáca

Mená na podujatí v Bošácej prečítali verejne známe osoby – starosta Bošáce, starosta susedného Zemianskeho Podhradia, evanjelická farárka, riaditeľka školy a poslanci obecného zastupiteľstva. Mená záchrancov čítala aj žiačka ZŠ. Aby bolo podujatie čo najdôstojnejšie, pripravili sme malý pamätník, ktorý pripomína miesto, kde stála synagóga a židovských spoluobčanov, ktorí neprežili 2. svetovú vojnu. Taktiež v priľahlom infocentre sme pripravili výstavu k histórii Židovskej náboženskej obce v Bošáci.

Podujatia sa zúčastnili aj žiaci základnej školy a pár občanov obce. Na pripravované podujatie sme upozornili prostredníctvom obecného rozhlasu a sociálnej siete FB.