Nezabudnutí susedia 2021 – Krupina

Na pozvanie na podujatie v Krupine zareagovali a podujatia sa aktívne zúčastnili seniorka Hontianskeho seniorátu ECAV Mgr. Katarína Zaťková, farár Rímskokatolíckej cirkvi v Krupine Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD., riaditeľ ZŠ E.M. Šoltésovej Mgr. Maroš Skopal, historik Múzea A. Sládkoviča v Krupine PhDr. Miroslav Lukáč. Cirkevný zbor organizátora zastupoval farár Mgr, Miroslav Dubek, presbyterka Helena Hiriaková a ja ako dozorca CZ. Vďaka spolupráci s riaditeľom ZŠ E.M. Šoltésovej Mgr. Marošom Skopalom sa spomienky zúčastnili žiaci 9. ročníka školy. Hrou na organe poslúžil študent konzervatória J. L. Bellu a náš zborový organista Matej Svoreň.

V rámci programu zazneli skladby: Johann Sebastian Bach – Concerto G dur Grave François Couperin – Messe Sollemnele: Kyrie Couplet 3: Récit de Chromhorne Marcel Dupré – Le chemin de la croix, Station 8