Nezabudnutí susedia 2021 – Revúca

DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU A RASOVÉHO NÁSILIA 

9. september 2021 v Revúcej

Presne pred 80 rokmi vláda vojnovej Slovenskej republiky vydala nariadenie o právnom postavení Židov – takzvaný Židovský kódex, ktorý v 270 paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny režim občanov židovského vierovyznania, ktorí tak stratili občianske práva. Práve preto sa tento dátum stal pamätným dňom. Tohto roku sa táto slávnosť po prvýkrát uskutočnila v 67 mestách a obciach po celom Slovensku v rovnakom dni i čase.

Aj v Revúcej sme si pripomenuli prenasledovanie a násilné vyvezenie našich židovských spoluobčanov, ktoré končilo väčšinou smrťou, a tiež tých, ktorí prenasledovaným pomáhali…

Na zhromaždení sme prečítali príhovor preživšieho – prof. MUDr. Pavla Traubnera. Potom list generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Mgr. Ivana Eľka, prečítala miestna zborová farárka ECAV Mgr. Ing. Danica Hudecová.

Pri čítaní 70 mien deportovaných židovských obyvateľov z Revúcej a okolia, ktorí sa po vojne už nikdy nevrátili do svojich domovov sa vystriedali občania a predstavitelia miestnych inštitúcií: primátor mesta Revúca Ing. Július Buchta, riaditeľka ZŠ Hviezdoslavova Mgr. Monika Galovičová, PhDr. Ján Kochan – predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov generála Viesta v Revúcej, riaditeľka ZŠ I. B. Zocha Mgr. Katarína Krištofová, občiansky aktivista Mgr. Ján Lopušek, žiačka 5. triedy základnej školy Dianka Kilíková a riaditeľ ZŠ J. A. Komenského Mgr. Emil Valko.

„Spravodliví medzi národmi“ je ocenenie, ktoré sa každoročne udeľuje osobám nežidovského pôvodu, ktorí prispeli k záchrane Židov pred holokaustom a udeľuje ho štát Izrael, konkrétne Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých, založená v roku 1963. Titul nosí na svete viac ako 27 000 ľudí, z toho 600 zo Slovenska. Mená 20 Slovákov, ktorí majú titul „Spravodliví medzi národmi“ prečítali poslankyňa Mestského zastupiteľstva Tatiana Kršková a riaditeľ Gymnázia Martina Kukučína Mgr. Igor Baran.

Napokon Ing. Karin Kilíková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska, prečítala 10 mien záchrancov, hrdinov bez mena, zatiaľ neocenených vyznamenaním „Spravodliví medzi národmi“.

Úctu obetiam holokaustu zhromaždení vyjadrili symbolicky minútou ticha, zapálením sviečok a podľa tradície aj priložením kamienkov, ktoré Židia ukladajú na náhrobný kameň zosnulých.

J. Genčanský 
MsKS RevúcaKrátky film Petra Pobočeka o židovských obetiach fašizmu, ktorý vznikol pred 20 rokmi, ktorý bol pri tejto príležitosti zverejnený na FB Stránke MsKS Revúca