Nezabudnutí susedia 2021 – Spišská Nová Ves

Nezabudnutí susedia …

            9. 9. 2021 sme sa pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia zúčastnili so študentmi Vanesou Toporcerovou II.A, Patríciou Britaňákovou a Kevinom Horváthom III.A celoslovenskej spomienkovej tryzny Nezabudnutí susediav Spišskej Novej Vsi. Príhovormi vzácnych hostí, svedectvom prof. MUDr. Pavla Traubnera, listom pána gen. biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, čítaním mien obeti šoa, ale aj ľudí, ktorí prenasledovaným pomáhali pri záchrane, riskujúc neraz vlastný život, ale aj život svojich najbližších a modlitbou Kadiš sme si pripomenuli 80-te výročie od vydania Židovského kódexu, ktorý svojimi 270 paragrafmi na základe rasového pôvodu diskriminoval židovské obyvateľstvo vtedajšej spoločnosti.

            Program pokračoval odhalením pamätnej tabule venovanej pamiatke synagógy a židovských obyvateľov mesta Spišská Nová Ves, obetí holokaustu. Je umiestnená na mieste, kde kedysi stála majestátna synagóga.

            Premiestnili sme sa na obnovený židovský cintorín, kde sme sa cez rozprávanie študentov novoveského gymnázia na Školskej ulici pod vedením pani učiteľky Ruženy Kormošovej z OZ Pro memory a Mariany Čujovej dozvedeli príbehy niektorých židovských rodín. Na pomníku rodiny už zosnulého MUDr. ValteraBauera, ktorého obaja strýkovia zahynuli v koncentračnom tábore Auschwitz, sme nakoniec položili hebrejskú modlitbu za mučeníkov a kamienky. Odzneli aj židovské melódie v podaní pána učiteľa V. Andraša. Spoločne sme sa vyfotili s pánom veľvyslancom SR Ľubomírom Rehákom.

            Každý sme iný a predsa jedinečný. Príbehmi ľudí v rámci projektu DSH Susedia, na ktorých sme nezabudli,spracovávajú aj naši študenti, oživujeme židovské dejiny podtatranského regiónu a mesta Poprad, kde ľudia stáročia nažívali bok po boku vo vzájomnej symbióze bez rozdielu pôvodu náboženstva či národnosti.

Susedia, na ktorých sme nezabudli …

            Aj tento rok sme sa s našimi študentmi zapojili už do 6. ročníka súťaže DSH Susedia, na ktorých sme nezabudli. Zadaná téma bola pre nás výzvou ku konfrontácii a ďalšiemu bádaniu: Antisemitská lož a propaganda. Antisemitizmus na stránkach slovenskej dobovej tlače v rokoch 1938 – 1945.  S Vanesou Toporcerovou, študentkou II. A, sme navštívili našu tetu Dudku, ktorá nám vyrozprávala svoj osobný príbeh. Vanesa vo svojej práci rozobrala, aký vplyv mali dobové články na myslenie a správanie sa ľudí voči židovskému obyvateľstvu počas druhej svetovej vojny. Jej práca zachytáva aj vzácne a autentické spomienky popradskej pamätníčky, ktorá na vlastné oči videla, čo sa deje v bývalých vojenských kasárňach (dnes Gymnázium na Kukučínovej ulici), ktoré slúžili ako zberný tábor pre Židov, odkiaľ v roku 1942 odchádzali transporty s ľuďmi do koncentračných táborov. Osobne sme navštívili aj archív v Spišskej Sobote, kde sme si prezreli a zaznamenali mená popradských dievčat z prvého transportu, ktorý odišiel 25. marca 1942 do Auschwitz.

            S dobovou tlačou sa popasovala aj Alexandra Šapková zo IV. HA. Články dobovej tlače konfrontovala so životným príbehom Veroniky Gärtnerovej. V ich rodine sa za pomoci Ernesta Lonského tlačili totiž protifašistické letáky, ktoré odbojári distribuovali medzi robotníkov popradskej píly Glesinger, kde pracoval aj  Veronikin otec.

            Počas pietneho večera čítania mien obetí holokaustu, ktoré sme sledovali online z divadla POH v Bratislave, boli vyhlásené výsledky študentskej súťaže. Práce oboch našich študentiek v konkurencii gymnázií získali krásne tretie miesto, za čo im srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej tatranskej hotelovky.

            Aj cez tieto príbehy oživujeme dejiny židovského Popradu a učíme sa žiť vo vzájomnej tolerancii, aby sme nedali zvíťaziť antisemitizmu a nenávisti človeka voči človeku len kvôli tomu, že je iného náboženstva alebo rasy.