Aukcia výtvarných diel 2022-2023

Galéria na Tehelnej v spolupráci s Rotary Club Zvolen pravidelne organizuje charitatívne aukcie výtvarných diel na podporu spolkov a organizácií vo Zvolene a okolí.

Finančnými prostriedkami získanými z predaja umeleckých diel opätovne podporíme:
Občianske združenie VIA ABA o.z., ktorého cieľom je zlepšiť starostlivosť o kvalitu života detí s autizmom a ich rodín.
Pripravili projekt „Neviditeľní„ , ktorého výsledkom sú krátke dokumentárne filmy o konkrétnych rodinách detí s autizmom. Filmy je slúžitý ako osvetová kampaň pre širšiu laickú a odbornú verejnosť.

Všetky podrobnosti o aukcii a katalóg nájdete v priloženom PDF súbore.

Dražba prebieha v termíne 21.12.2022 až 31.1.2023.